Kasutustingimused

Manuela OÜ E-POE KASUTUSTINGIMUSED

1. KEHTIVUS

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Manuela Maitsete Maagia (Manuela OÜ, edaspidi MMM) poolt hallatava veebikeskkonna www.manuela.ee ja sellel asetseva e-poe pood.manuela.ee (edaspidi MMM e-pood) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 MMM e-poest tellitud kaupade ja toodete (edaspidi Kaup) ostu-müügileping (edaspidi Leping) sõlmitakse MMM ja Kaupa telliva Eestis elukoha aadressi omava füüsilise isiku või Eestis asukoha aadressi omava juriidilise isiku (edaspidi Klient) vahel vastavalt Tingimustele. Välisriikidesse ei ole võimalik MMM e-poest Kaupu tellida.

1.3 Lisaks käesolevatele Tingimustele ja Lepingule reguleerivad MMM e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, väljakujunenud head tavad.

1.4 MMM on õigus tingimusi ja hinnakirja muuta. Muudatused tingimustes ja tootehindades jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest www.manuela.ee e-poe leheküljel pood.manuela.ee. Tingimuste muudatuse jõustumisele eelnevalt esitatud tellimustele rakenduvad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Kui MMM ja klient soovivad kaubelda MMM e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel peab klient MMM e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

 

2. KAUP JA KAUBA HIND

2.1 MMM veebilehel pood.manuela.ee kuvatud Kaup võib olla märgistatud järgmiste staatustega

2.1.1 Saadaval“. MMM e-poest ostmise nupp on aktiivne ning juures on märge „LAOS“.

2.1.2 Ei ole saadaval“. MMM e-poest ostmise nupp on inaktiivne ning juures on märge „OTSAS“.

2.1.3 Teavita kauba lattu jõudmisest. Nupp „VAATA LÄHEMALT“ on aktiivne. Nupule vajutades, on võimalik tellida teavitus toote lattu jõudmisest.

2.2 MMM veebilehel olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

2.3 MMM e-poest tellitavale Kaubale lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis vastavalt tellitava kauba kogusele ja valitud transpordiviisile.

2.3.1 Pakiautomaadi transporditasu sõltub kapi suurusest. Hinnad on vastavalt: S-suuruses kapp - M-suuruses kapp 2,50€ ja L-suuruses kapp 4,95€.[M.Kelt1] 

2.3.3 Tingimustest toodud transpordi hinnad on orienteeruvad. Ajakohane, hetkel kehtiv hind on toodud ostukorvis. MMM on õigus igal ajahetkel transpordi hindasid muuta.

2.3.4 Transpordi hinda puudutavad küsimused ja probleemid edastada e-maili aadressile manuela@manuela.ee

2.5 Kõik hinnad ja toodete kogused on veebilehel pood.manuela.ee esitatud reaalajas.

2.6 MMM jätab endale õiguse korrigeerida Kaupade hindasid, sh juhul, kui muutub käibemaks. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta Tellimustes, mille osas Tellija on teinud 100%-lise ettemaksu.

2.7 Toodete värvus võib pildiga võrreldes väga vähesel määral varieeruda.

 

3. TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU JÕUSTUMINE

3.1 Tellija ostukorv luuakse nupule “Lisa ostukorvi” vajutamise hetkel.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „kogus“. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Tellijat ostma.

3.3 Klient saab tooteid vajadusel ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient ostukorvi lehel nõutavad andmed, valib makse- ja kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Tingimustega ning vajutab nupule „Maksma”. Kliendi poolt MMM e-poodi sisestatud tellimus (Tellimus) loetakse üldjuhul sooviks sõlmida tellitud Kauba ostu-müügileping.

3.6 Tellimuse vormistamisel Klient kontrollib oma kontaktandmete õigsust, sest  informatsiooni täpsusust ja õigsust.

3.7 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on tasunud ettemaksu ning MMM on asunud Tellimust täitma. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

3.8 Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu 100% ulatuses või kui Kliendiks on isik, kes ei esita Eesti aadressi.

3.9 Arvel on ära toodud MMM juriidilised rekvisiidid, Kliendi poolt tellitud tooted ja kogused ning kontaktandmed, kuhu edastatakse tellimus.

 

4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG JA KORD

4.1 MMM täidab Tellimuse sõltuvalt Kliendi asukohast 5-14 päeva jooksul. Viivituse korral võetakse Kliendiga täiendavalt ühendust.

4.2 MMM on kohustatud tellitud Kaupa Kliendini toimetama üksnes Tellimuses märgitud Eesti aadressil.

4.3 Tellitud kaubad edastatakse Kliendile transporditeenuste osutajate abil. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib Klient Tellimuse tegemisel.

4.4 MMM on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui Klient ei vasta MMM poolt kehtestatud tingimustele.

4.6 Kui MMM ei ole võimalik Tellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning pakutakse asendustoodet või tagastatakse tasutud summa juhul, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 

5. KAUBA EEST TASUMINE

5.1 MMM e-poes müügil oleva Kauba eest 100%-lise ettemaksu saab tasuda MMM e-poes olevate pangalinkide kaudu.

5.2 Makse sooritamiseks vajutab Klient peale andmete sisestamist ja makseviisi valimist nupule „Maksma”. Klient juhendatakse läbi pangalingi maksma. Pärast makse sooritamist saadetakse Kliendile ostukinnitus koos arvega Kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

5.3 Toodete eest saab Klient tasuda Swedbank, SEB Pank, Norde või Danske Bank pangalingi kaudu.

 

6. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1 Tellimus väljastatakse MMM laost pärast arve õigeaegset tasumist.

6.2 Tooted toimetatakse Kliendini pakiautomaadi vahendusel Harjumaa piires 3-7 tööpäeva jooksul ja väljaspoolt Harjumaad 3-7 tööpäeva jooksul.

6.2.1 Kui toode on jõudnud Kliendi poolt valitud pakiautomaati, saadetakse Kliendile vastavasisuline SMS koos uksekoodiga.

6.2.3 Klient peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

6.2.4 MMM soovitab tungivalt Kliendil tooted vahetult pärast kätte saamist üle vaadata ja nende vigastuste korral teavitada manuela@manuela.ee.

6.3 MMM toimetab tooted kohale ainult Eesti piires.

 

7. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE

7.1 MMM ei täida tellimust ja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul,

7.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;

7.1.2 kui tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab MMM Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-maili aadressile ja tagastab 14 päeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.

7.2 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, saates MMM e-posti aadressile manuela@manuela.ee vastavasisulise kirja koos taganemise põhjuse, arve numbri  ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates avalduse esitamist.

7.3 Kliendil on õigus taganeda Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile, kui kaup ei ole rikutud, ega pakendit avatud. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab Klient. MMM tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.

7.4 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab MMM. Kauba tagastamisel kannab MMM Tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul Kliendi kontole.

7.5 Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.

7.6 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata.

7.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab MMM endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. MMM ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.8 Kauba tagastamiseks tuleb saata email manuela@manuela.ee MMM võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.

 

8. TELLIJATE ANDMETE KASUTAMINE

8.1 MMM on õigus koguda Klientide poolt MMM avaldatud isikuandmeid (Tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress).

8.2 MMM on õigus vajadusel avaldada Klientide andmeid Tellimuse täitmiseks ka kolmandatele isikutele.

8.3 MMM on õigus kasutada Klientide andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile, kui Klient on selleks nõusoleku andnud.

8.4 MMM on õigus Kliendi igasuguse makseviivituse korral edastada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris.

8.5 MMM on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule.

8.6 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

 

9. VASTUTUS

9.1 MMM vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab MMM ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.4. MMM ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

 

10. MUUD TINGIMUSED

10.1 Kõik veebilehel olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida MMM.

10.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3 Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

10.4 Kliendi ja Manuela OÜ vahel seoses MMM e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.

 

11. MANUELA OÜ KONTAKTANDMED

Manuela OÜ

Männi 8, Kiisa alevik, 75503, Harjumaa

Registrikood: 12873584
KMKR: EE101802644
Pank: Swedbank
IBAN: EE982200221062298671
Telefon: +3725124540
manuela@manuela.ee

www.manuela.ee
pood.manuela.ee